Selected Candidates

M.Tech CSE

Sr. No Application Id First Name Last Name
1 LNPG19RFJG KRISHAN SINGH
2 LNPG19LMDS SHRIKRISHN BANSAL
3 LNPG19QQPD AAYUSHI JAIN
4 LNPG19KE9N MILIND KHARVAR
5 LNPG19FH6C HARSHAL PATEL
6 LNPG19J5HM NIMISHA DEORA
7 LNPG19XNAN SHRASTI VYAS
8 LNPG196YQG KIRTIDEV MOHAPATRA
9 LNPG19GSKN ANKITA SHARMA
10 LNPG19LTYM KIRTI DEWAN
11 LNPG19ESBM NENY PANDEL
12 LNPG19CBPX CHAITANYA MUVVA
13 LNPG19YZYG SURABHI SHRIVASTAV
14 LNPG19QZGF KANIKA AGARWAL

M. Tech ECE

Sr. No Application Id First Name Last Name
1 LNPG19RHMW ISHA SONI
2 LNPG19DMME ANKIT KHANDELWAL
3 LNPG19REDN SHUBHAM CHOPRA
4 LNPG19AKGP PARUL GARG
5 LNPG19HX7L ABHINAV PRIYADARSHI
6 LNPG19LFAK MONICA VERMA