Selected Candidates

M.Tech CSE

Sr. No Application Id First Name Last Name
1 LNPG19RFJG KRISHAN SINGH
2 LNPG19LMDS SHRIKRISHN BANSAL
3 LNPG19QQPD AAYUSHI JAIN
4 LNPG19KE9N MILIND KHARVAR
5 LNPG19FH6C HARSHAL PATEL
6 LNPG19J5HM NIMISHA DEORA
7 LNPG19XNAN SHRASTI VYAS
8 LNPG196YQG KIRTIDEV MOHAPATRA
9 LNPG19GSKN ANKITA SHARMA
10 LNPG19LTYM KIRTI DEWAN
11 LNPG19ESBM NENY PANDEL
12 LNPG19CBPX CHAITANYA MUVVA
13 LNPG19YZYG SURABHI SHRIVASTAV
14 LNPG19QZGF KANIKA AGARWAL
15 LNPG19ALUC DEEPA TILWANI

M. Tech ECE

Sr. No Application Id First Name Last Name
1 LNPG19RHMW ISHA SONI
2 LNPG19DMME ANKIT KHANDELWAL
3 LNPG19REDN SHUBHAM CHOPRA
4 LNPG19AKGP PARUL GARG
5 LNPG19HX7L ABHINAV PRIYADARSHI
6 LNPG19LFAK MONICA VERMA

M.Sc. Mathematics

Rank Application ID Name Status
1 LNPG19WJ2D Heman Farishta Selected
2 LNPG19G2AU Akash Panwar Selected
3 LNPG19NET2 Inder Singh Selected
4 LNPG19USY2 Suraj Kanu Selected
5 LNPG198M3U Girija Malav Selected
6 LNPG19FZJV Anil Kumar Selected
7 LNPG198KZZ Shyam Saini Selected
8 LNPG19QGPY Ajay Kumawat Selected
9 LNPG19XAMF Vijayapal Bajiya Selected
10 LNPG197C8M Tanuj Bhargava Selected
11 LNPG19RKML Vikas Bajia Selected
12 LNPG19DH3B Somya Sharma Selected
13 LNPG19UGM2 Rohit Maheshwari Selected
14 LNPG19YM7W Deepesh Namdev Selected
15 LNPG19SYPT Shubham Khandelwal Selected
16 LNPG195CBS Manoj Kumar Wait-listed
17 LNPG19W4RS Smitanjali Patel Wait-listed
18 LNPG19TSLL Manoj Sen Wait-listed

Result of M.Sc. (Physics) Admission 2019

S.No. Application id First Name Last Name
1 LNPG19HTVM VINOD SOLET
2 LNPG19DZFZ RAGHAV CHOUDHARY
3 LNPG19TWWX RIYA SALUJA
4 LNPG19LQ7N SUJATA CHAUDHARY
5 LNPG196VDN PUNEET SHARMA
6 LNPG19MSRV VASHISTH SHARMA
7 LNPG19QADF SHIVAM PAREEK
8 LNPG19R2UQ VISHVENDRA SINGH
9 LNPG19469X PRIYA SHARMA
10 LNPG19EYRE YASH BATRA
11 LNPG19CPMN DHEERAJ SAINI
12 LNPG19PTZN DEVENDRA RATHORE